Projekt PORD – posiedzenie Komisji Infrastruktury!

Szanowni Państwo,

23 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażającym Dyrektywę 2014/45/UE (druk sejmowy 2985).

W trakcie posiedzenia zakończono omawianie uwag do art. 1 projektu ustawy. Prace komisji zostały przerwane i będą kontynuowane 4 grudnia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się zapisem transmisji z posiedzenia komisji,  dostępnym pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588

 

Wcześniej, tj. 20 listopada 2018 roku z inicjatywy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Sejmie po raz drugi odbyło się posiedzenie stałej Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działającej w ramach Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Na posiedzeniu był również był omawiany wyżej wymieniony projekt.

Informację w tej sprawie przedstawiał Wiceminister Infrastruktury Pan Marek Chodkiewicz wraz ze współpracownikami.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się zapisem transmisji z posiedzenia podkomisji,  dostępnym pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#76701C6B431EF903C1258346003A640C

Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – dr inż. Leszek Turek razem z Posłem Pawłem Grabowskim z Kukiz15 wziął udział w konferencji prasowej na temat projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której zapis dostępny jest pod poniższym linkiem. 

https://pl-pl.facebook.com/KlubPoselskiKukiz15/videos/748395588852349/