Projekt PORD – posiedzenie Komisji Infrastruktury!

Szanowni Państwo,

23 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wdrażającym Dyrektywę 2014/45/UE (druk sejmowy 2985).

W trakcie posiedzenia zakończono omawianie uwag do art. 1 projektu ustawy. Prace komisji zostały przerwane i będą kontynuowane 4 grudnia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się zapisem transmisji z posiedzenia komisji,  dostępnym pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588

 

Wcześniej, tj. 20 listopada 2018 roku z inicjatywy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Sejmie po raz drugi odbyło się posiedzenie stałej Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działającej w ramach Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Na posiedzeniu był również był omawiany wyżej wymieniony projekt.

Informację w tej sprawie przedstawiał Wiceminister Infrastruktury Pan Marek Chodkiewicz wraz ze współpracownikami.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się zapisem transmisji z posiedzenia podkomisji,  dostępnym pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#76701C6B431EF903C1258346003A640C

Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – dr inż. Leszek Turek razem z Posłem Pawłem Grabowskim z Kukiz15 wziął udział w konferencji prasowej na temat projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której zapis dostępny jest pod poniższym linkiem. 

https://pl-pl.facebook.com/KlubPoselskiKukiz15/videos/748395588852349/

Projekt PORD przyjęty przez Radę Ministrów

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że wczoraj, tj. 30 października 2018 roku; Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym wdrażający do polskiego prawa Dyrektywę 2014/45/UE.

Uzasadnienie strony rządowej dla wprowadzanych zmian dostępne jest w poniższym linku:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-7.html

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wielokrotnie negatywnie opiniowała przyjęte w projekcie zmiany. Większość zgłaszanych przez nas postulatów nie została uwzględniona. Szczegółowe informację dostępne są na naszej stronie internetowej.

Kuriozalnie brzmią stwierdzenia, że rozwiązania przyjęte w projekcie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz diagnostów. Nie przewiduje się podwyżek opłat za badania technicznie (które nie zmieniły się od 14 lat), jednocześnie zmuszając przedsiębiorców do partycypacji w utrzymaniu organu nadzoru (opłata jakościowa). Z drugiej strony poprzez zmianę wymagań dla wyposażenia kontrolno-pomiarowego konieczna będzie modernizacja sprzętu, na co ustawodawca nie zapewnił jakichkolwiek źródeł finansowania. Przedsiębiorcy poniosą te koszty sami.

Działania rządu zwiększające obciążenia dla przedsiębiorców, przy uwzględnieniu ich obecnej sytuacji rynkowej, doprowadzą do upadku wielu z nich. A są to w większości polscy przedsiębiorcy, z polskim kapitałem, prowadzący wielopokoleniowe firmy rodzinne. Czy właśnie na tym ma polegać polityka rządu zakładająca wspieranie polskich przedsiębiorców, aby doprowadzić ich do upadku?

Lada chwila projekt trafi do Sejmu. Przed nami dużo pracy. Nie składamy broni. Będziemy podejmować wszelkie działania w obronie interesów przedsiębiorców prowadzących SKP w Polsce.