Dalsze działania na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękujemy, że wzięliście udział w organizowanych przez nas spotkaniach
w terenie, podczas których rozmawialiśmy o działaniach na rzecz waloryzacji opłat za badania.

Dziękujemy także tym przedsiębiorcom, którzy pomogli nam te spotkania zorganizować, udostępniając salę, a często także przygotowując przerwę kawową dla uczestników.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 22 marca, odbyło się posiedzenie Rady Izby, podczas którego omawialiśmy jakie wnioski wypływają ze spotkań z przedsiębiorcami w terenie.

Postulaty zgłaszane podczas spotkań były bardzo różne. Przewijały się tematy dotyczące:

– zorganizowania protestu polegającego na zamykaniu skp,

– przygotowania jednolitego wzoru plakatu dla wszystkich skp,

– przygotowania ulotki informacyjnej o sytuacji w branży celem przekazania kierowcom,

– przygotowania pisma do polityków, które wszystkie skp mogłyby wysłać,

– przygotowania petycji np. do Komisji Petycji w Sejmie,

– przygotowania obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającego do ustawy PORD mechanizm automatycznej waloryzacji opłat za badania,

– przygotowania raportu przez zewnętrzną firmę dot. kondycji branży skp,

– przeprowadzenia jednolitego audytu chętnych przedsiębiorców, żeby wykazać czy działalność polegająca na prowadzeniu skp jest jeszcze opłacalna, albo za chwilę już nie będzie opłacalna,

– przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii medialnej dot. bezpieczeństwa i potrzeby waloryzacji opłat za badania,

– wykorzystania przez skp trybu awaryjnego i ograniczenia przesyłania informacji
o wykonanych badaniach do CEP,

– wprowadzenia instytucji członka wspierającego PISKP lub podobnej konstrukcji,

a także szereg innych.

Z każdego spotkania był sporządzony protokół. Na pewno nic nam nie umknie.

Dodatkowo stacje kontroli pojazdów z Warszawy i okolic  chcą się spotkać i działać. Mowa jest o proteście polegającym na zamknięciu stacji na jeden dzień pod koniec kwietnia np. w środę 26.04.2023. Szczegóły zostaną ustalone na spotkaniu, które odbędzie się 4 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów AUTOCOM-BIS S.C., ul. Wolska 225, 01-258 Warszawa.

Nasze najbliższe działania będą polegały na tym, że przygotujemy jednolity wzór plakatu dla wszystkich skp w Polsce który będzie można pobrać ze strony internetowej i samodzielnie wydrukować. Przygotujemy także ulotkę informacyjną, wzór pisma do wysłania do polityków, a także petycję do Komisji Petycji w Sejmie.

Zaangażujemy się także w pomoc przy organizacji protestu polegającego na zamykaniu skp na jeden dzień pod koniec kwietnia w Warszawie i okolicach.  Docelowo nie wykluczamy protestu ogólnopolskiego w czerwcu, już po konferencji w Zakopanem, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 roku.

Będziemy także prowadzili aktywną kampanię informacyjną na rzecz waloryzacji opłat za badania w mediach

O naszych bieżących działaniach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej, profilu na Facebooku, newslettera oraz innymi kanałami.

Wiele działań o których była mowa podczas spotkań w terenie, będzie wymagała Państwa wsparcia. Można nas wesprzeć na różne sposoby.

Zachęcamy do Członkostwa w Izbie. Im środowisko będzie silniejsze, tym będzie bardziej skuteczne. Szczegóły dotyczące członkostwa znajdują się tutaj: https://piskp.pl/o-nas/jak-zostac-czlonkiem/

Przedsiębiorcy, którzy nie są zrzeszeni w Izbie, mogą wesprzeć NASZE działania przekazując nam darowiznę. W tym celu wystarczy przekazać dowolną kwotę:

  • na nasz numer rachunku bankowego: 40 1050 1025 1000 0022 8014 9754
  • w tytule wpłaty KONIECZNIE trzeba wpisać „DAROWIZNA”

 

Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie. Liczymy na to, że dodatkowe środki wspomogą nasze działania na rzecz całego środowiska. Po naszych spotkaniach w terenie kilka darowizn do nas dotarło, za co serdecznie dziękujemy.

Można nas także wesprzeć wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD I DZIAŁAMY!!

Spotkania z przedsiębiorcami w sprawie waloryzacji – PODSUMOWANIE

Wkroczyliśmy w 19-ty rok z zamrożoną wysokością opłat za badania techniczne pojazdów. Sytuacja wielu przedsiębiorców staje się coraz trudniejsza przez stale rosnące koszty i spadek wartości pieniądza spowodowany przez inflację. Zdecydowaliśmy się zorganizować na początek 9 spotkań z przedsiębiorcami, żeby porozmawiać w terenie w sprawie waloryzacji opłat za badania. W spotkaniach wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, jak również Ci niezrzeszeni i odbyły się one w: Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Zabierzowie k. Krakowa, Rzeszowie, Dąbrowie k. Poznania, Szczecinie oraz Brzegu.

 

Podczas spotkań przekazaliśmy podstawowe informacje dotyczące aktualnych realiów gospodarczych w jakich przyszło funkcjonować przedsiębiorcom. Przez ostatnie 19 lat minimalne wynagrodzenie wzrosło o 424% z kwoty 824 zł brutto, do 3490 zł brutto. Dziś kierowca za minimalne wynagrodzenie może zapłacić za 35 badań okresowych samochodu osobowego. Gdy określono stawki za badania techniczne w 2004, minimalne wynagrodzenie starczało na zapłacenie za 8 takich badań. Ten przykład dobitnie pokazuje jak na przestrzeni tych lat zmieniły się warunki gospodarcze. W tym czasie inflacja liczona narastająco, z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku VAT z 22 na 23%, wzrosła o 73,16%. O 273% wzrosło także przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Sądzę, że nie ma diagnosty, który pobierałby obecnie wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak 19 lat temu. Dodatkowo wzrosły także bardzo koszty energii, gazu, ogrzewania, podatek od nieruchomości, koszty usług dodatkowych i szereg innych opłat, które ponoszą przedsiębiorcy prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w zeszłym roku badania techniczne wykonywało 5500 skp. W tej liczbie uwzględnione są też stacje, które w trakcie roku zmieniały właściciela. Lokalizacja może być ta sama, ale stacja prowadzona jest przez inny podmiot. Z kolei Dyrektor TDT podaje, że ważnych poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych w zeszłym roku było 5410. Oznacza to, że badania techniczne wykonywało nie więcej niż tyle stacji. Ponieważ decyzja Dyrektora TDT jest ważna 5 lat, cześć przedsiębiorców mogła już nie prowadzić tej działalności. W 82 przypadkach w zeszłym roku przedsiębiorcy nie wystąpili o przedłużenie ważności decyzji. W zeszłym roku było 14923 aktywnych diagnostów, czyli takich, którzy wykonali co najmniej jedno badanie techniczne i przesłali je do CEP. Brak pracowników i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi, to kolejny problem, z którym borykają się przedsiębiorcy prowadzący skp.

Podczas każdego spotkania przedstawiliśmy działania Izby na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne, które są bardzo szerokie. Zorganizowaliśmy m.in. dwa protesty uliczne w Warszawie, składaliśmy petycje do decydentów, organizowaliśmy śniadania prasowe, konferencje, aktywnie działamy w mediach. Opiniujemy projekty aktów prawnych, zgłaszamy poprawki. Nieustanie rozmawiamy także z politykami z każdej strony sceny politycznej. W miarę możliwości współpracujemy także na tym polu z innymi organizacjami. Staramy się rozwijać nasze profile w social mediach. Prowadzimy także szereg innych działań w tym temacie.

Na spotkaniach przedstawiliśmy także wyniki badań opinii dotyczące odbioru społecznego na waloryzację wysokości opłat za badania. Pokazały one, że prowadzenie waloryzacji warto poprzedzić kampanią informacyjną na temat braku waloryzacji opłat od niemal 20 lat oraz próbą uświadomienia, że jej brak może wpłynąć bezpośrednio na obniżenie jakości diagnoz, liczby stacji diagnostycznych oraz liczby profesjonalnych diagnostów, a co zatem idzie przełoży się negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Najciekawszym momentem każdego spotkania była dyskusja z przedsiębiorcami, co jeszcze można wspólnie zrobić na rzecz waloryzacji opłat za badania. Padały różne propozycje: protestu polegającego na zamykaniu stacji, wysyłania pism przez wszystkie skp do najważniejszych polityków, przygotowanie kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców, opracowanie wzoru jednolitego plakatu, banneru, ograniczenie czasu pracy skp, prowadzenie badań w trybie awaryjnych w ustawowych granicach i szereg innych. Na każdym spotkaniu padające propozycje były skrupulatnie notowane. W marcu odbędzie się posiedzenie Rady PISKP, na którym zostaną omówione wnioski wypływające ze spotkań, a także zostaną przedstawione propozycje dalszego działania.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie. Ważne aby nasze środowisko się skonsolidowało i zaczęło działać razem. Stanie z boku i przyglądanie się nic nie pomoże. Dziękujemy, że na każdym spotkaniu zgłosiły się osoby aktywne, gotowe wesprzeć nasze działania w terenie.

Dziękujemy także tym przedsiębiorcom, którzy pomogli nam te spotkania zorganizować, udostępniając salę, a często także przygotowując przerwę kawową.

Mamy świadomość tego, że w środowisku są duże oczekiwania wobec Izby. Robimy wiele działań na miarę naszych możliwości, czy to organizacyjnych, czy finansowych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że bez wsparcia ze strony środowiska zakres tych działań będzie napotykał na ograniczenia. Doszliśmy do takiego momentu, że trzeba rzucić wszystkie ręce na pokład i działać. Każdy może nas wesprzeć adekwatnie do swoich możliwości, czy to poprzez wsparcie wiedzą, umiejętnościami, radami, na wsparciu finansowym kończąc.

Jesteśmy także otwarci na krytykę, byle była ona konstruktywna. Samo krytykowanie nic nie wnosi do sprawy i nie pomaga.

Informacje na temat dalszych działań będziemy przekazywać za pośrednictwem naszej strony internetowej, listy mailingowej, newslettera, social mediów oraz innych dostępnych kanałów.

LICZYMY NA WASZE WSPARCIE!!