Trudną sytuację w branży SKP potwierdzają dane z CEP

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów od dawna apelują o waloryzację opłat za badania techniczne. Te nie zmieniły się od 18 lat. W obecnych realiach gospodarczych i stale rosnących kosztach, sytuacja przedsiębiorców stacje się coraz trudniejsza. Stacje przestają być rentowne i część przedsiębiorców zmuszona jest je zamykać. Potwierdzają to dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Na koniec 2021 roku było w Polsce 5443 stacji kontroli pojazdów. W czerwcu 2022 roku badania wykonało 5291 skp, czyli 2,8% (152) mniej niż w zeszłym roku.

Stacji okręgowych w 2021 roku było 2463, a w czerwcu 2022 badania wykonało 2410 – 2,2% (53) mniej. Nieco większy spadek dotyczy stacji podstawowych. W 2021 roku było ich 2980, podczas gdy w czerwcu 2022 roku badania wykonało 2881 – 3,3% (99) mniej.

Dalsze zamrożenie wysokości opłat za badania spowoduje, że z powodów ekonomicznych zamykane będą kolejne stacje. Rządzący nie reagują na apele środowiska. Konieczne są wspólne działania, żeby ten czarny scenariusz się nie ziścił. Podejmujemy działania w kierunku organizacji kolejnego protestu. Prosimy wszystkich przedsiębiorców prowadzących skp  o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam wybrać formę protestu akceptowaną przez większość środowiska.