Tryb awaryjny – komunikat MC

Szanowni Państwo,

Przekazujemy poniżej komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczący pracy SKP w trybie awaryjnym:

„Proponujemy, by w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line, realizacja badań technicznych nie była zawieszana.

Wyniki kontroli pojazdów muszą być w takim przypadku przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu, gdy będzie to możliwe technicznie.

SKP powinien każdorazowo odnotować fakt badania w trybie awaryjnym poprzez adnotację na zaświadczeniu potwierdzającym jego wykonanie. Pozwoli to zminimalizować ewentualne komplikacje np. podczas kontroli drogowej czy likwidacji szkody. W ten sposób organ uprawniony do sprawdzania ważności badań technicznych będzie miał dostęp do tradycyjnego dokumentu potwierdzającego odbyte badanie i wyjaśniającego dlaczego badań nie ma w systemie elektronicznym.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do organu nadzorczego SKP jakim jest Starosta Powiatowy.

Ministerstwo Cyfryzacji”

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji