Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo.  Wspólna akcja SKP z Policją

Szanowni Państwo, 

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji już tradycyjnie na jesieni wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.

Hasło akcji jest następujące: „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Założenie jest takie, żeby w cztery  soboty, tj. 21 i 28 października, 18 listopada oraz 9 grudnia, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności teraz na jesieni, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niewątpliwie jakość oświetlenia pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Akcja ma być szeroko rozpropagowana w mediach. 19 października planowana jest w Warszawie konferencja prasowa inaugurująca akcję. W ramach promowania akcji będą publikowane dane adresowe stacji kontroli pojazdów, gdzie będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie i stan świateł. Poza KG Policji i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów w akcji wezmą udział także: Instytut Transportu Samochodowego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Związek Motorowy, DEKRA, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a także Firma Neptis S.A. – operator komunikatora Yanosik oraz firma Screen Network S.A.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy wyrażacie zgodę na wzięcie udziału w akcji i umożliwicie na swoich stacjach kontroli pojazdów bezpłatne sprawdzenie stanu i ustawienia świateł w soboty: 21 i 28 października, 18 listopada oraz 9 grudnia 2023 roku.

Jeśli tak, z uwagi na krótki okres pozostały do rozpoczęcia akcji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w akcji do dnia 10 października 2023 roku włączenie na adres mailowy: biuro@piskp.pl, faksem (22-811-28-78) lub pocztą na adres Izby.

Formularz zgłoszenia udziału w akcji dostępny jest TUTAJ.