Walne Zgromadzenie PISKP 2020 – Nowa Rada i Zarząd

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 26 czerwca 2020 roku w Morach k. Warszawy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2019 rok, a także udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Izby z wykonania obowiązków w roku 2019.

Walne Zgromadzenie wybrało także nowy skład Rady Izby V kadencji, który przedstawia się  następująco:

  1. Paweł Chmura
  2. Waldemar Chojnacki
  3. Krzysztof Czerech
  4. Jerzy Ćwiszewski
  5. Krzysztof Lubiński
  6. Dominik Sitko
  7. Tomasz Trzaska
  8. Leszek Turek
  9. Arkadiusz Werschner
  10. Jolanta Źródłowska

Pan Leszek Turek, dotychczasowy Prezes Zarządu PISKP, został wybrany do składu Rady Izby V kadencji. Wejście do Rady Izby oraz względy zdrowotne zdecydowały, że Pan Leszek Turek zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Izby, którą pełnił od 3 grudnia 2012 roku. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Rada Izby podziękowali Panu Leszkowi Turkowi za wkład pracy i zaangażowanie w kierowaniu Izbą oraz działalność na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów.

Tego samego dnia, zaraz po Walnym Zgromadzeniu, odbyło się pierwsze Posiedzenie Rady Izby V kadencji. Wybrano skład Prezydium Rady. Przewodniczącą Rady Izby została wybrana ponownie Pani Jolanta Źródłowka, która pełniła tą funkcję w Radzie Izby III i IV kadencji. Funkcję Wiceprzewodniczących Rady Izby będą pełnili Pan Paweł Chmura oraz Krzysztof Czerech. Sekretarzem Rady został wybrany Pan Tomasz Trzaska.   

Odbyły się także wybory na stanowisko Prezesa Zarządu Izby. Na stanowisko to powołany jednogłośnie został Pan Marcin Barankiewicz, dotychczasowy Dyrektor Biura PISKP, którego na to stanowisko rekomendował ustępujący Prezes Pan Leszek Turek.

Pan Marcin Barankiewicz to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Radca Prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Florydy, a także studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w zakresie zarządzania projektami eventowymi.

Urodzony 24 maja 1982 roku w Płocku. Ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 2007 roku. Po pierwszym roku studiów wziął urlop dziekański i wyjechał na roczny wolontariat do Baziege na południu Francji, gdzie pracował na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie studiów trzy razy w 2004, 2005 oraz 2006 roku wyjeżdżał w ramach programu studenckiego Work and Travel do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracując mógł jednocześnie zwiedzać i poznawać kraj. W latach 2009-2012 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2013 roku zdał egzamin państwowy i uzyskał tytuł zawodowy Radcy Prawnego. Jest wpisany na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9107.  Od 2014 roku współpracuje ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie jako wykładowca akademicki prowadzi liczne zajęcia na studiach podyplomowych.

Z motoryzacją związany niemalże od kołyski. Tata, instruktor nauki jazdy PZM, bardzo wcześnie zaszczepił mu miłość i pasję do czterech kółek. Od wczesnych lat dziecięcych towarzyszył tacie i pomagał w naprawie i obsłudze samochodu. Zaraz po studiach rozpoczął pracę zawodową w biurze zajmującym się dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych. Cały czas szukał możliwości aby połączyć zainteresowania z pracą zawodową, czyli motoryzację z prawem. Już po czterech miesiącach, w październiku 2007 zaczął pracę w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie najpierw był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. organizacyjno-prawnych, a od 2010 pełnił funkcję Dyrektora Biura Izby.

Od samego początku pracy w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów aktywnie działa na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów przeprowadzających badania techniczne. Udziela licznych porad techniczno-prawnych członkom Izby. Uczestniczy w procesie stanowienia prawa, opiniując i przygotowując projekty aktów prawnych. Z ramienia Izby brał udział w licznych spotkaniach organizowanych przez organy administracji publicznej, które podejmują  działania dotyczące działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, czy też pracy uprawnionych diagnostów. Brał także udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych, których przedmiotem obrad jest ten rodzaj działalności. W imieniu przedsiębiorców prowadzi także liczne postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne. Prowadził także liczne szkolenia dla przedsiębiorców oraz diagnostów, a także uczestniczył w branżowych konferencjach, również jako prelegent. Podejmuje liczne działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców prowadzących SKP i diagnostów.

Wśród znajomych i bliskich jest uznanym doradcą we wszelkich sprawach związanych z motoryzacją, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej eksploatacji pojazdów.

W wolnych chwilach oddaje się pasji związanej z motocyklami oraz strzelectwem sportowym.

Życzymy nowemu Panu Prezesowi wielu sukcesów w pracy na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów w Polsce.