XV Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2019”

Ustka – popularny nadmorski kurort jest nie tylko miejscem idealnym na wypoczynek, ale również miejscem do organizowania udanych spotkań branżowych. To właśnie w tej dawnej rybackiej osadzie Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zorganizowała w dniach 22-24 maja XV Konferencję „Stacje Kontroli Pojazdów – 2019”, Nowe technologie w SKP, która była połączona z obchodami 15-lecia działalności Izby. Poniżej przekazujemy relację z obrad oraz imprez towarzyszących konferencji.
Hotel Grand Lubicz w Ustce już po raz kolejny przyjął uczestników konferencji, wśród których byli właściciele stacji SKP, diagności, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Inspekcji Transportu Drogowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych. Swoją obecnością konferencję zaszczycili m.in.:

 • generał Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego
 • Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
 • Urszula Nowinowska – Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Ewa Mierzwińska – Radca Ministra z Ministerstwa Cyfryzacji
 • Karolina Obydź i Ewelina Kosecka z Wydziału Programu CEPiK Ministerstwo Cyfryzacji
 • Bartłomiej Maj – Kierownik Zakładu Centralnego Ośrodka Informatyki
 • Mariusz Wasiak – Główny Specjalista Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Paweł Dziedziak – Kierownik Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych ITS
 • Marcin Balke – Specjalista ds. danych technicznych pojazdów, Koordynator Katalogu ITS
 • Grzegorz Kubalski – Dyrektor Związku Powiatów Polskich
 • Marek Jaszkiewicz – członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji
 • Krzysztof Czerech – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertmot
 • Franciszek Kowaluk – Wiceprezes Polskiej Izby Transportu Samochodowego i Spedycji

Blisko 300 uczestników konferencji śledziło przez dwa dni wystąpienia na temat aktualnego stanu prawnego w obszarze badań technicznych pojazdów, nowoczesnego wyposażenia stacji SKP, czy też kontroli technicznej pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Jolanta Źródłowska, przewodnicząca Rady Izby, dr inż. Leszek Turek, prezes zarządu PISKP, oraz przedstawiciele partnerów (fot. 1-5). Prezes Leszek Turek, witając uczestników konferencji i zaproszonych gości, przypomniał, że hasłem przewodnim konferencji są nowe technologie w SKP, co jest związane z pojawianiem się na drogach coraz bardziej nowoczesnych pojazdów, w tym hybrydowych i elektrycznych.

W pierwszym dniu konferencji zostały zaprezentowane referaty firm partnerskich. Przedstawiciele firmy MAHA, Andrzej Łubek i Piotr Bajor (fot. 6) przedstawili możliwości modernizacji linii diagnostycznych serii MBT, zasadę działania nowego programu Eurosystem 7.50 oraz stanowisko MBT 1000 do badania motocykli i quadów. Z kolei możliwości i funkcjonalność linii diagnostycznej Uniline Quantum przedstawili dyrektor Przemysław Turuk oraz Józef Westphal z firmy UNIMETAL Sp. z o.o. ze Złotowa (fot. 7). Czy stacja kontroli pojazdów może stać się posiadaczem portalu do sprzedaży ubezpieczeń? Na to pytanie odpowiedzieli Zbigniew Niewierowski i Maciej Frydler z BENEFIA Ubezpieczenia w referacie „Ubezpieczenia dopasowane do Twojego biznesu” (fot. 8). Zaprezentowano aplikację umożliwiającą sprzedaż w SKP ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC. Zwrócono szczególną uwagę na wygodę, szybkość i łatwość zautomatyzowanego procesu sprzedaży polis.

Jarosław Lach, doradca techniczno-handlowy w firmie Sosnowski (fot. 9), zachęcał do rozwijania przy SKP usług dodatkowych, jak na przykład otwierania myjnia lub serwisu napraw. Klienci zadowoleni z usług dodatkowych przyjadą chętniej na przegląd do danej stacji.
Po raz pierwszy partnerem konferencji była firma i serwis internetowy Carly24 (fot. 10). Jej założyciel Jakub Jach miał możliwość bliższego zaprezentowania dostępnego przez internet narzędzia, za pomocą którego klient szybko i komfortowo rezerwuje termin badania technicznego w danej stacji.

Pierwszy dzień konferencji zamykał referat Karola Rytla z PISKP (fot. 11), omawiający bieżącą problematykę techniczną związana z wykonywaniem badań pojazdów, w tym dopuszczaniem zmniejszonych tablic rejestracyjnych, nieprawidłowym wyznaczaniem terminu badania lub sprawdzaniem bagażnika rowerowego.

Obrady drugiego dnia konferencji rozpoczęły się od złożenia na ręce prezesa Leszka Turka listów gratulacyjnych i pamiątkowych statuetek z okazji 15-lecia Izby. Gratulacje i życzenia składali: Tomasz Tomala z Ministerstwa Infrastruktury (fot. 12), Alvin Gajadhur z ITD (fot. 13), Marcin Ślęzak z ITS (fot. 14), Marek Jaszkiewicz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji (fot. 15). Odczytano również list gratulacyjny od posła na Sejm RP Zdzisława Gawlika.

Kolejnym punktem głównego dnia konferencji było uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Wręczenia dokonali Tomasz Tomala i Alvin Gajadhur, a odznaki otrzymali: Marcin Barankiewicz, Karol Rytel, Jolanta Źródłowska, Krystyna Preś, Łukasz Moląg, Krzysztof Czerech, Sylwester Szwedo, Tomasz Trzaska, Paweł Chmura (fot. 16).
Część merytoryczną obrad rozpoczął Alvin Gajadhur z ITD referatem na temat wpływu stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo na polskich drogach. Na wyposażeniu ITD znajdują się obecnie trzy mobilne stacje diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie na drodze kontroli w stopniu porównywalnym do badania w stacjonarnej stacji diagnostycznej. Skuteczność tych urządzeń w wykrywaniu usterek jest wyższa niż podczas tradycyjnych kontroli organoleptycznych.

O najnowszych wynikach Centrum Badawczo Rozwojowego UNIMETAL, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Krakowskiej mówił Aleksander Ćwiszewski reprezentujący firmę Unimetal (fot. 17). Realizowany wspólnie przez te organizacje projekt jest poszukiwaniem możliwości diagnozowania układów ABS/ESP na postawie zmierzonych parametrów oraz skuteczności tłumienia zawieszenia. Wyniki badań mają umożliwić dokładne sprawdzanie układów ABS/ESP i zawieszenia w warunkach SKP na podstawie zmierzonych parametrów.

Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji (fot. 18) przybliżył zebranym stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz udział w wypadkach drogowych niesprawnych technicznie pojazdów. W okresie od października 2018 r do kwietnia 2019 r. odnotowano 210 382 zatrzymań dowodów rejestracyjnych pojazdów, z czego w 70 865 przypadkach ze względu na brak ważnych badań technicznych. W roku 2018 odnotowano ponad 31 tys. wypadków drogowych, w tym tylko ok. 100 spowodowanych przez niesprawność techniczną samochodu.

Marcin Barankiewicz, dyrektor biura w PISKP (fot. 19), przedstawił w swoim referacie aktualny stan przepisów regulujących system badań technicznych pojazdów, szczególnie pod kątem Dyrektywy 2014/45/UE. Zostały omówione czynności jakie będą podejmowane w SKP podczas badania pojazdu z wymienionym licznikiem przebiegu i zmiany w kodeksie karnym, przewidujące kary za cofanie tego licznika. Wspomniał także o nowym ADR 2019-2021 oraz rozporządzeniu w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Czy światło emitowane przez reflektory może być nośnikiem informacji dla kierowcy i innych użytkowników drogi? Na to pytanie odpowiadał Zenon Rudak z Hella Polska (fot. 20). W prezentacji uzupełnionej ciekawymi filmami pokazano najnowsze rozwiązania świateł nieoślepiających Matrix, świateł laserowych oraz reflektorów wysyłających światło, które ma w sposób ukierunkowany prowadzić i wspomagać kierowcę w sytuacjach krytycznych, takich jak jazda wąskim przejazdem przez miejsce robót drogowych, czy wyświetlać na drodze komunikaty, jak np. strzałki kierunkowe systemu nawigacji lub ostrzeżenia.

Kolejną prezentację przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralny Ośrodkiem Informatyki. Aktualny stan CEP 2.0, wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz plany rozwojowe na przyszłość omówili Ewa Mierzwińska i Bartłomiej Maj (fot. 21). Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziły przedstawione dane statystyczne. Wynikało z nich, że w roku 2018 wykonano łącznie 18 mln badań technicznych, z których 3% zakończyło się wynikiem negatywnym. Niepokojący jest fakt, że aż 1,3 mln badań przeprowadzono w trybie awaryjnym.

W swoim wystąpieniu Peter Surray, prezes MAHA Polska (fot. 22), dziękował zebranym za wieloletnią współpracę z firmą, która obchodzi w tym roku 50-lecie i jest najstarszym producentem rolek hamulcowych. MAHA Polska jest jednym z ponad 150 przedstawicielstw działających na całym świecie, zatrudnia u nas 4 przedstawicieli handlowych i 9 regionalnych serwisantów.

Prezentacja „Badania techniczne pojazdów hybrydowych i elektrycznych” przedstawiona przez Piotra Krajewskiego i Krzysztofa Czerecha (fot. 23) ściśle nawiązywała do wiodącej tematyki konferencji. Autorzy zaproponowali procedurę wykonania kontroli stanu technicznego tego typu pojazdów, które wkrótce zaczną pojawiać się na SKP. Jedną z obowiązkowych czynności będzie odłączenie akumulatora wysokiego napięcia, co jednak nie spowoduje samoczynnego zaniku napięcia w instalacji. Procedurę tę oraz wymagania BHP przedstawimy wkrótce na łamach miesięcznika „Serwis Motoryzacyjny”.

Marcin Barankiewicz, dyrektor biura w PISKP korzystając z pomocy Rafała Sosnowskiego i oprogramowania dostarczonego przez firmę Sosnowski (fot. 24) przeprowadził wśród zebranych interaktywną sondę, która miała ocenić nastroje panujące w branży badań technicznych. Ciekawie prezentowały się wyniki sondy. Na przykład na pytanie ile badań wykonano w roku 2018, okazało się, że ponad połowa SKP miała wynik od 2000 do 8000 badań. 39 procent ankietowanych spodziewa się w roku 2019 spadku liczby badań, a 55 procent wskazało, że największym zagrożeniem dla rentowności stacji jest niezmieniana od kilkunastu lat (już prawie 15) opłata za badania. Największy problem dla właścicieli SKP nie jest brak diagnostów, ale nieuczciwa i rosnąca konkurencja oraz niespójność przepisów.

Ostatnią częścią konferencji było forum dyskusyjne, po którym nastąpiło podsumowanie dokonane przez prezesa Leszka Turka (fot. 25).
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć wieczornej, uroczystej kolacji, z udziałem zespołu wokalno-muzycznego. Była to również okazja do wręczenia przez przewodniczącą Rady Jolantę Źródłowską oraz prezesa Leszka Turka pamiątkowych statuetek przedstawicielom partnerów konferencji.
W ostatnim dniu spotkania odbyło się Walne Zgromadzenia Izby połączone z wyborem składu Komisji Rewizyjnej, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2018 oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi i Radzie Izby.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu warsztatowego i usług, przygotowana przez największe firmy działające w segmencie SKP (fot. 26-37). Wystawcy przygotowali atrakcyjne oferty dla właścicieli SKP na czas trwania konferencji.

Tegoroczna konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a jej partnerami były firmy BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o., Carly24, MAHA Polska Sp. z o.o., SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. oraz UNIMETAL Sp. z o.o.

 

Przejdź do galerii