XVIII konferencja PISKP – relacja

Za nami konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2024”, która odbyła się w dniach 22-24 maja w Zakopanem. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało 20 LAT DLA SKP, ponieważ była to okazja i odpowiednie miejsce (w tym samym hotelu odbyła się pierwsza konferencja) do celebrowania jubileuszu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (fot. 1). Poniżej przedstawiamy krótką relację z konferencji.

Blisko 300 osób przybyło do Zakopanego, by wzorem ubiegłych lat wziąć udział w sesjach technicznych, prezentacjach firm, spotkać się i porozmawiać o problemach branży (fot. 2). Wśród uczestników byli właściciele stacji kontroli pojazdów, diagności oraz przedstawiciele ministerstw, instytutów, policji, urzędów, samorządów terytorialnych i organizacji samorządowych, a także organizacji branżowych.

Na spotkanie przybyli m.in.: gen. Tomasz Połeć – zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Maciej Bożyk – naczelnik wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Anna Szwarczewska – starszy specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Rafał Rewoliński – dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, prof. Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Paweł Kasprzyk – kierownik projektu z Departamentu CEPIK, Sławomir Sikora – kierownik Wydziału SKP w Transportowym Dozorze Technicznym, Wojciech Jarosiński z Patronatu SKP w ITS, Wojciech Matras z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Paweł Tuzinek ze Związku Dealerów Samochodowych, Rafał Sosnowski ze Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Waldemar Witek ze Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, Paweł Misierewicz ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Katarzyna Kuźmińska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, Dariusz Wawrzyniak i Bartosz Dembiński z Międzynarodowych Targów Poznańskich, Zbigniew Krusiewicz ze Stowarzyszenia Ekspermot. Na konferencję przybyli także zaproszeni poprzedni prezesi PISKP: Sylwester Murawski i Marcin Barankiewicz.

Drugiego dnia konferencji w godzinach popołudniowych do gości dołączył senator Tadeusz Jarmuziewicz.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja techniczna z prezentacjami przygotowanymi przez partnerów konferencji oraz przez zespół PISKP. Zebrani mogli zapoznać się z zasadą pracy licznika cząstek stałych oferowanego przez firmę MAHA, z metodą i zaletami dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzynkach biegów prowadzonej w firmie Sosnowski, z nowoczesnym wyposażeniem dla SKP oferowanym przez firmę Unimetal, czy z możliwościami stosowania sztucznej inteligencji w motoryzacji pokazanymi przez przedstawiciela firmy IT. Norcom. Bieżącą problematykę badań technicznych pojazdów omówił Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w PISKP. Poruszył następujące tematy: czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, wymagania dodatkowe w zakresie bezpieczeństwa dotyczące pojazdów FL i EX/III, nowe przepisy dotyczące instalacji gazowych oraz elektroniczne zatrzymywanie dowodu rejestracyjnego przez SKP.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Jolanty Źródłowskiej, która dokonała jej otwarcia i powitała zebranych gości (fot. 3). W swoim wystąpieniu prezes PISKP przypomniała historię powołania Izby, wspomniała o różnych działaniach podejmowanych w ciągu 20 lat, w tym na rzecz aktualizacji opłat za badania. Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań – powiedziała Jolanta Źródłowska, dziękując na koniec tym, którzy przyczynili się do powstania Izby oraz przez cały czas aktywnie włączali się w działania na rzecz środowiska. Prezentację obrazującą historię 20 lat PISKP przygotował i wygłosił Krzysztof Czerech – wiceprzewodniczący Rady PISKP (fot. 4). Zebrani mogli obejrzeć zdjęcia z poprzednich konferencji, z ulicznych protestów związanych z cennikiem, czy też dowiedzieć się, że przez te 20 lat pracownicy Izby udzielili ok. 75 tys. porad technicznych, a prawnicy – ok. 30 tys. porad prawnych. W tym okresie bardzo skutecznie pomogli wielu przedsiębiorcom w skomplikowanych sytuacjach prawnych. Krzysztof Czerech przypomniał też osoby, które współtworzyły Izbę, a których już nie ma wśród nas. Byli to: Stanisław Nowicki – przewodniczący Rady PISKP, Zygfryd Gawlik – wieloletni członek Rady oraz Leszek Turek – jeden z inicjatorów powołania Izby i prezes PISKP. Część wstępną konferencji zakończyło wręczenie przez Jolantę Źródłowską i Pawła Chmurę dyplomów pamiątkowych z podziękowaniami tym członkom PISKP, którzy są od początku w Izbie (fot. 5, 6, 7, 8). Z kolei prezes PISKP otrzymała z rąk prof. Marcina Ślęzaka z ITS statuetkę z okazji 20-lecia Izby (fot. 9).

Pierwszym merytorycznym wystąpieniem był referat Macieja Bożyka z Ministerstwa Infrastruktury (fot. 10), poświęcony zmianom przepisów w obszarze SKP. Przedstawione zostały m.in. nowe warunki przeprowadzania badań technicznych w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w SKP. Zebrani dowiedzieli się, że w dalszej perspektywie planuje się zmiany w badaniu eCall’a, wprowadzenie licznika cząstek stałych, czy rozszerzenie badania technicznego o kontrolę siedmiu systemów ADAS, w tym TPMS.

Dla osób zainteresowanych unowocześnieniem wyposażenia stacji była przeznaczona prezentacja przygotowana przez Henryka Billa oraz Józefa Westphala z firmy Unimetal, partnera konferencji. Zaprezentowane zostały nowe produkty i usługi serwisowe, które są w ofercie firmy.

„Działania kontrolne ITD w zakresie weryfikacji stanu technicznego pojazdów” – taki tytuł nosił referat wygłoszony przez inspektora Rafała Rewolińskiego z Biura Nadzoru ITD (fot. 11). Pokazano nie tylko obecne możliwości kontrolne ITD, w tym najnowsze mobilne stanowiska, ale również dane statystyczne z badania stanu technicznego pojazdów na drogach.

Wystąpieniem kolejnego partnera konferencji był referat Włodzimierza Nowaka z firmy IT. Norcom, w którym przedstawiono system informatyczny dla SKP.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji przygotowanej przez Sławomira Sikorę z TDT. Mogliśmy dowiedzieć się, że rejestr TDT  obejmuje obecnie 5472 stacje, w tym: 2480 okręgowych i 2992 podstawowych. Przedstawiono urządzenia techniczne stanowiące element instalacji zasilania LPG, CNG i LNG, które podlegają badaniom technicznych, oraz wprowadzane zmiany w brzmieniu niektórych artykułów w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Rafał Sosnowski z firmy Sosnowski, partnera konferencji, pokusił się o krótkie zaprezentowanie 32 lat obecności firmy na polskim rynku wyposażenia warsztatowego.

Nowoczesne rozwiązania w instalacjach gazowych były tematem wystąpienia Karola Dobrzyckiego z firmy AC. W ofercie tej firmy są instalacje LPG i CNG marki STAG.

W przyszłość usług motoryzacyjnych i badań technicznych przeniosła wszystkich Joanna Błazińska z firmy MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co, która także była partnerem konferencji. Pokazano nowości firmy, które premierowo zostaną zaprezentowane na wrześniowych targach Automechnika we Frankfurcie.

Rafał Szczerbicki, prowadzący kancelarię prawną SKP – LEX, podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jak sobie radzić z roszczeniowym klientem? Często diagności zgłaszają problemy z klientami, którzy po sprawdzeniu w SKP stanu kupowanego samochodu skarżą się później na stację, że nie wykryła wszystkich wad i grożą pozwaniem do sądu. Rafał Szczerbicki zaproponował w swoim wystąpieniu sposób reagowania na takie sytuacje, co pozwoliłoby uniknąć tego typu roszczeń ze strony klienta.

W swoim drugim wystąpieniu Karol Rytel kontynuował bieżącą problematykę badań technicznych (fot. 12). Przedstawił dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany konstrukcyjne pojazdów, w tym sportowych. Zaapelował o uporządkowanie przepisów dotyczących badań technicznych, w tym odnoszących się do czterokołowców, ciągników rolniczych oraz o wprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu, który przestał spełniać dodatkowe warunki. Poruszył także kwestię uproszczenia wydawania certyfikatów przez COI.

Paweł Kasprzyk, kierownik projektu w Zespole ds. Rozwoju CEPiK (fot. 13), przedstawił harmonogram prac Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowanych na rok 2024. Planowane zmiany mają przyspieszyć i zoptymalizować pracę z CEP. W połowie czerwca rozpocznie się wygaszanie decyzji o rejestracji tych samochodów, których właściciele przez okres co najmniej 10 lat nie dokonywali badania technicznego oraz nie wykupili ubezpieczenia OC. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed dniem 14 marca 2005 r. Do wygaszenia kwalifikuje się ok. 7 mln samochodów.

Temat badań technicznych pojazdów sportowych pojawił się w wystąpieniu Bartłomieja Urbańskiego – przewodniczącego zespołu GKSS ds. technicznych w Polskim Związku Motorowym (fot. 14). Problemem jest zarówno coraz bardziej specjalistyczne wyposażenie bezpieczeństwa oraz zakres modyfikacji samochodów rajdowych, jak i rosnące wymagania dotyczące samochodów seryjnych. Potwierdzeniem dla diagnosty SKP, że samochód spełnia wymagania FIA lub PZM będzie Książka Samochodu Sportowego.

Ostatni referat wygłosił podinspektor Wojciech Matras – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (fot. 15). Omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przestrzeni lat oraz problem niesprawności technicznej pojazdu jako przyczyny wypadku. Liczba wypadków drogowych w ciągu 10 lat zmalała o 40%. Natomiast niewiele, bo tylko o 13% zmalała liczba wypadków, gdzie bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny pojazdu.

Część merytoryczna konferencji zakończyła się panelem dyskusyjnym. Natomiast ostatnim tradycyjnie zamykającym konferencję akcentem była uroczysta kolacja, podczas której można było skosztować urodzinowego toru. Prezes PISKP – Jolanta Źródłowska i przewodniczący Rady – Paweł Chmura serdecznie podziękowali przedstawicielom urzędów, uczestnikom i partnerom za udział w konferencji i za wspieranie działań Izby na rzecz rozwijania systemu badań technicznych w Polsce.

Jak co roku konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu warsztatowego i usług, przygotowana przez największe firmy działające w segmencie SKP (fot. 16, 17).