Zgłoszenie – szkolenia przed egzaminem TDT

  Dane do faktury:

  Członek PISKP

  Uczestnik:

  Absolwent kursu PISKP

  Data szkolenia:

  19.07.2023 r. - szkolenie przed egzaminem praktycznym   Wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 51, 01-633 Warszawa, moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i obsługi spotkania szkoleniowego oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie treści prezentowanych w ramach Szkoleń, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu Szkolenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) ze Szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych uczestników.   Zgoda RODO
  W związku z organizacją szkolenia administratorem danych osobowych jest
  Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów.
    Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie ul. Gdańska 51, 01-633 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000205318, NIP: 113-24-80-641, jako administrator Twoich danych osobowych, informuje że:
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia, a także archiwalnie jeśli zajdzie konieczność wystawienia duplikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody;
  • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).