Zmiana procedury badań – projekt – CEP 2.0

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Projektowane rozporządzenie związane jest z dostosowaniem procedury badań do współpracy z CEP 2.0, który ma wystartować 30 października 2017 roku.

Ze stanowiskiem PISKP mogą się Państwo zapoznać  tutaj.

Z projektem zmiany rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.