Zmiana ustawy PORD – Drogomierze

Szanowni Państwo,

w Dzienniku Ustaw z 10 maja 2019 roku pod pozycją 870 ukazała się ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny.

 

Najważniejsze zmiany:

  • Obowiązek zgłoszenia faktu wymiany drogomierza w stacji kontroli pojazdów przez właściciela/posiadacza pojazdu.
  • Wprowadzenie sankcji karnych z tytułu oszustwa, manipulacji stanu drogomierza.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem art. 2 (sankcje karne), który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r.

Z treścią aktu prawnego można zapoznać się tutaj