Zniesienie opłaty ewidencyjnej od 1 lipca 2023 r. Zmiana ustawy prawo o ruchu drogowym

Szanowni Państwo, 

w Dzienniku Ustaw z 16 czerwca 2023 roku pod pozycją 1123 ukazała się ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Z treścią aktu prawnego można zapoznać się TUTAJ

Po wejściu w życie ustawy tj. z dniem 1 lipca 2023 r. zniesione zostają opłaty ewidencyjne, które były pobierane i przekazywane przez Stacje Kontroli Pojazdów na rachunek funduszu – CEPiK, tym samym zniesiony zostaje również obowiązek przekazywania sprawozdań z ww. opłat ewidencyjnych.

Należy jednak pamiętać, że rozliczenie opłat ewidencyjnych oraz przesłanie sprawozdania za miesiąc czerwiec pozostaje aktualne