2021.11 Rygor natychmiastowej wykonalnosci R.Szczerbicki