Aktualności
Spotkania szkoleniowe 2017 – dziękujemy za tak liczną obecność
2017-11-14

20 października zakończył się czterotygodniowy cykl spotkań szkoleniowych organizowanych corocznie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Do wzięcia udziału w prowadzonych w całej Polsce szkoleniach zgłosiło się blisko 1700 osób. W spotkaniach uczestniczyło ponad sześciuset reprezentantów SKP zrzeszonych w Izbie, ponad osiemset osób ze stacji, które nie należą do PISKP oraz prawie trzystu przedstawicieli starostw.

Opłata po badaniu – wzór umowy
2017-11-13

Szanowni Państwo, od 13 listopada 2017 roku, tzn. wtedy kiedy zostanie uruchomiony CEP 2.0 dla stacji kontroli pojazdów, opłata za badanie techniczne będzie uiszczana co do zasady przed jego wykonaniem.

Zmiana procedury badań – projekt – CEP 2.0
2017-09-04

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Projektowane rozporządzenie związane jest z dostosowaniem procedury badań do współpracy z CEP 2.0, który ma wystartować 30 października 2017 roku. Ze stanowiskiem PISKP mogą […]

Projekty rozporządzeń dot. CEP
2017-08-22

Szanowni Państwo, Ukazały się dwa projekty: zmiana rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP, a także projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz […]

Projekt PORD – Dyrektywa – najnowsza wersja
2017-07-19

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji dostępna jest najnowsza wersja projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, datowana na 10 lipca 2017 roku. Projektowana zmiana ustawy PORD wdraża postanowienia Dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadza szereg zmian dla stacji kontroli pojazdów oraz uprawnionych diagnostów. Z treścią projektu mogą się Państwo zapoznać  tutaj. Inne dokumenty […]

Projekt PORD – CEP – trafił do Sejmu
2017-07-04

Szanowni Państwo, Rządowy projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zawierający przepisy dotyczące uruchomienia modułu Centralnej Ewidencji Pojazdów dla SKP trafił do Sejmu. Został zarejestrowany pod numerem druku 1740. Planowane wejście w życie zmian i start CEP 2.0 dla SKP przewidziane jest na 30 października 2017 roku. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów aktywnie uczestniczyła […]

Obwieszczenie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
2017-06-30

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2017 roku pod pozycją 1260 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
2017-06-27

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 26 czerwca 2017 roku pod pozycją 1234 ukazało się rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Szkolenia regionalne 2017
2017-06-22

Szanowni Państwo, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje we wrześniu i październiku 2017 roku  kolejny cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. Szkolenia ze względu na swój walor praktyczny, dedykowane są przede wszystkim diagnostom przeprowadzającym badania techniczne pojazdów. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w dziale Szkolenia > Szkolenia regionalne > 2017, w którym […]