Aktualności
Tryb awaryjny – komunikat MC
2017-11-27

Szanowni Państwo, Przekazujemy poniżej komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczący pracy SKP w trybie awaryjnym: „Proponujemy, by w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line, realizacja badań technicznych nie była zawieszana. Wyniki kontroli pojazdów muszą być w takim przypadku przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu, gdy będzie to możliwe technicznie.

OBSŁUGA NIEZGODNOŚCI – INFORMACJA
2017-11-25

Szanowni Państwo, Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło informację w sprawie trybu zgłaszania niezgodności w okresie od 13 listopada 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku wraz z formularzem zgłaszania niezgodności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją.

Wdrożenie CEP – informacje dla SKP
2017-11-22

Szanowni Państwo, Zamieszczamy poniżej treść komunikatu dotyczącego wdrożenia CEP dla SKP. Wdrożenie CEP – informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. Uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie […]

CEPiK 2.0 Zmiana procedury badania
2017-11-21

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 8 listopada 2017 roku pod pozycją 2089 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Oznaczenia rodzajów silnika w rejestrze badań technicznych
2017-11-20

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami dotyczącymi rodzajów silnika, wyjaśniamy oznaczenia zastosowanych skrótów słownikowych w programach do rejestru badań technicznych:

Instrukcja instalacji certyfikatów dla SKP
2017-11-19

Szanowni Państwo, udostępniamy poniżej instrukcję instalacji certyfikatów dostępu dla SKP przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji:

CEPiK 2.0 Zmiana rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej
2017-11-18

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2017 roku pod pozycją 2079 ukazało się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

CEP 2.0 – inne rozporządzenia
2017-11-17

Szanowni Państwo, 10 listopada 2017 w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone także inne rozporządzenia związane z wdrożeniem CEP 2.0.

Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Kolejna edycja wspólnej akcji SKP z Policją
2017-11-15

Szanowni Państwo, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji po raz drugi wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.