Aktualności
Oznaczenia rodzajów silnika w rejestrze badań technicznych
2017-11-20

Szanowni Państwo, W związku z pytaniami dotyczącymi rodzajów silnika, wyjaśniamy oznaczenia zastosowanych skrótów słownikowych w programach do rejestru badań technicznych:

Instrukcja instalacji certyfikatów dla SKP
2017-11-19

Szanowni Państwo, udostępniamy poniżej instrukcję instalacji certyfikatów dostępu dla SKP przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji:

CEPiK 2.0 Zmiana rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej
2017-11-18

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2017 roku pod pozycją 2079 ukazało się Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

CEP 2.0 – inne rozporządzenia
2017-11-17

Szanowni Państwo, 10 listopada 2017 w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone także inne rozporządzenia związane z wdrożeniem CEP 2.0.

Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Kolejna edycja wspólnej akcji SKP z Policją
2017-11-15

Szanowni Państwo, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji po raz drugi wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.

Spotkania szkoleniowe 2017 – dziękujemy za tak liczną obecność
2017-11-14

20 października zakończył się czterotygodniowy cykl spotkań szkoleniowych organizowanych corocznie przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Do wzięcia udziału w prowadzonych w całej Polsce szkoleniach zgłosiło się blisko 1700 osób. W spotkaniach uczestniczyło ponad sześciuset reprezentantów SKP zrzeszonych w Izbie, ponad osiemset osób ze stacji, które nie należą do PISKP oraz prawie trzystu przedstawicieli starostw.

Opłata po badaniu – wzór umowy
2017-11-13

Szanowni Państwo, od 13 listopada 2017 roku, tzn. wtedy kiedy zostanie uruchomiony CEP 2.0 dla stacji kontroli pojazdów, opłata za badanie techniczne będzie uiszczana co do zasady przed jego wykonaniem.

Zmiana procedury badań – projekt – CEP 2.0
2017-09-04

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Projektowane rozporządzenie związane jest z dostosowaniem procedury badań do współpracy z CEP 2.0, który ma wystartować 30 października 2017 roku. Ze stanowiskiem PISKP mogą […]

Projekty rozporządzeń dot. CEP
2017-08-22

Szanowni Państwo, Ukazały się dwa projekty: zmiana rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP, a także projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz […]