Interpelacja w sprawie wysokości opłat za BTP – odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo,

wysokość opłat za badania techniczne to temat bardzo ważny dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, a także uprawnionych diagnostów. Po raz ostatni stawki za badania techniczne zostały określone w 2004 roku, czyli prawie 16 lat temu. Przez ten czas znacznie zmieniły się uwarunkowania gospodarcze, w tym koszty prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W tym okresie zmieniały się także rządy. Mamy nową dekadę, a problem wysokości opłat za badania techniczne oraz ich dostosowania do aktualnych realiów gospodarczych, wciąż pozostał nierozwiązany. 

Posłowie Paweł Kukiz oraz Paweł Szramka z Klubu PSL-Kukiz15 zainteresowali się tym problemem. Dzięki inicjatywie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,  w imieniu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,  zwrócili się do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury z interpelacją poselską nr 2299 w sprawie wysokości opłat za badania techniczne pojazdów.

Z treścią interpelacji mogą się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLXCJF

Co ciekawe, w 2012 roku gdy Pan Minister Andrzej Adamczyk był posłem opozycji, członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury, zwracał się z interpelacją poselską nr 6362, do ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów. Pytał również czy ówczesny minister planuje podjęcie działań zmierzających do zmiany cennika opłat pobieranych za badania techniczne. Z treścią tej interpelacji mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Obecny rząd wielokrotnie podkreśla jak ważni są dla niego mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Stacje kontroli pojazdów prowadzą w większości właśnie tacy przedsiębiorcy, w 99% z polskim kapitałem, często wielopokoleniowe firmy rodzinne. 

Żeby nie doprowadzić do ich ekonomicznego upadku, należy podjąć konkretne działania. Mamy nadzieję, że Pan Minister weźmie pod uwagę głos środowiska i te działania podejmie.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA!!

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na złożoną przez posłów interpelację w sprawie tabeli opłat za badania techniczne. Niestety stanowisko resortu jest takie, że prace legislacyjne nad rozporządzeniem, które reguluje wysokość opłat za badania techniczne, zostaną podjęte po wdrożeniu do prawa dyrektywy 2014/45/UE. Minister Infrastruktury w toku prac legislacyjnych nad nowym systemem badań techniczny przeanalizuje argumenty przedstawione przez posłów w interpelacji, które zostały zgłoszone przez przedstawicieli środowiska.

Widać wyraźnie, że stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, prezentowane od jakiegoś czasu nie ulega zmianie. Rzeczowe i merytoryczne argumenty nie znajdują w resorcie zrozumienia.

Treść odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dostępna jest tutaj.