Nowe rozporządzenie dot. odczytu drogomierza

Szanowni Państwo,
w Dzienniku Ustaw z 2019 roku, pod pozycją 2390 zostało opublikowane nowe rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Z treścią rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj