Projekt PORD – odpowiedź Ministra Infrastruktury

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy pismo podpisane przez Pana Marka Chodkiewicza Wiceministra Infrastruktury, będące odpowiedzią na uwagi zgłaszane m.in. przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów do projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jednocześnie informujemy, że przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury uwagi do najnowszej wersji projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 19 maja 2018 roku.

Z treścią pisma MI mogą się Państwo zapoznać tutaj.