Projekt PORD w Sejmie

Szanowni Państwo,

projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, po przyjęciu przez Radę Ministrów został skierowany do Sejmu.  Otrzymał on nr druku 2985. Obecnie został skierowany na pierwsze czytanie, które ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym Sejmu 21 listopada 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wystosowała pismo do Przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, z którego treścią mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj.