Projekt zmiany procedury badań – ponowne pismo PISKP

Szanowni Państwo,

w ramach konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów przygotowała kolejne pismo w tej sprawie, skierowane do Ministerstwa Infrastruktury.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas stanowiskiem, które jest dostępne tutaj.