Projekt zmiany procedury badań – stanowisko PISKP

Szanowni Państwo,

w ramach konsultacji publicznych Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów przygotowała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas stanowiskiem, które jest dostępne tutaj.

Z treścią projektu można się zapoznać tutaj.