Projekt zmiany rozporządzenia dot. egzaminowania diagnostów

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów.

Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.
Ze stanowiskiem PISKP dot. projektu rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj.