PROTEST 29.09.2022 – Petycja złożona – aktualizacja

Szanowni Państwo,
kolejny nasz protest zakończył się sukcesem!!! Zebrało się ponad 400 protestujących! Dodatkowo protest wzmocniony został unieruchomieniem 70 ze 117 warszawskich stacji kontroli pojazdów. W skali całego kraju, także wielu przedsiębiorców włączyło się do protestu poprzez oznakowanie swoich skp oraz czasowe wstrzymanie wykonywania badań technicznych pojazdów. Warto nadmienić, że w niektórych miastach osiągnięto wynik 100% zamknięcia SKP.

Protestujący po przybyciu pod Ministerstwo Infrastruktury złożyli Petycję w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. Niestety nie udało się złożyć Petycji na ręce Pana Ministra Piotra Adamczyka, czy też innego przedstawiciela ministerstwa. Ostatecznie pismo trafiło do kancelarii resortu. 

Z Petycją można zapoznać się tutaj

Bardzo Państwu dziękujemy za zaangażowanie przez przybycie, oznakowanie swoich skp oraz inne działania, które mogą mieć realny wpływ na waloryzację opłat za badanie techniczne pojazdów.

Otrzymujemy zwrotne informacje od Państwa z całej Polski o przyłączeniu się do protestu poprzez zamknięcie SKP. Dlatego kierujemy szczególne podziękowania do Wszystkich (nie chcemy wymieniać, aby kogoś nie pominąć) i w tych dużych miastach i w najmniejszych miejscowościach za wsparcie jakie Państwo nam udzieliliście. Przez swoje działania pokazaliście Państwo, że głos naszego środowiska jest donośny i nie powinien być lekceważony przez decydentów.

Zatem idąc dalej w tym duchu w przypadku braku reakcji nie wykluczamy dalszych działań zmierzających do waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów.

Być może trzeba będzie zamknąć wszystkie SKP w Polsce.

Prosimy obserwować naszą stronę internetową i media społecznościowe.