Szkolenie przed egzaminem teoretycznym

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zaprasza na dodatkowe szkolenia przygotowujące przed egzaminem teoretycznym w Transportowym Dozorze Technicznym.

Najbliższe szkolenie rozpocznie się: w trakcie ustalania

Zajęcia odbywają się w trybie on-line za pomocą programu Microsoft Teams a czas ich trwania to około 5h.

Zakres szkolenia z części teoretycznej obejmuje:

  • przypomnienie skrótowo całości materiału z kursu dla kandydatów na diagnostów,
  • omówienie pytań opisowych występujących na egzaminie teoretycznym w TDT,
  • omówienie przykładowych pytań testowych pojawiających się na egzaminie w TDT.

Szkolenia mają na celu podsumowanie zagadnień związanych z tematyką poruszaną w trakcie całego kursu dla kandydatów na diagnostów. W trakcie zajęć omawiane będą także najczęściej popełniane błędy na egzaminie w TDT. Podczas szkoleń przewidujemy możliwość zadawania dowolnych pytań przez uczestników, na podstawie których szczegółowo wyjaśnimy poruszane wątpliwości.

Koszt szkolenia z części teoretycznej – 500 zł brutto

Dla członków PISKP rabat 50% – 250 zł brutto

Dla uczestników kursów dla kandydatów na diagnostów organizowanych przez PISKP – w ramach opłaty za kurs

Rejestracja on-line