Szkolenie przed egzaminem kwalifikacyjnym TDT 04.12.2023 r.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zaprasza na dodatkowe szkolenie przygotowujące do egzaminu praktycznego w TDT.
Zajęcia odbywają się w trybie on-line za pomocą programu Microsoft-Teams. 

Szkolenia mają na celu podsumowanie zagadnień związanych z tematyką poruszaną w trakcie całego kursu dla kandydatów na diagnostów. W trakcie zajęć omawiane będą także najczęściej popełniane błędy na egzaminie w TDT.
Podczas szkoleń przewidujemy możliwość zadawania dowolnych pytań przez uczestników, na podstawie których szczegółowo wyjaśnimy poruszane wątpliwości.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej w dziale Szkolenia / Szkolenia przed egzaminem TDT gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje oraz formularz rejestracji.