Waloryzacja opłat BTP – ODPOWIEDŹ NA PETCYJĘ

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy odpowiedź na naszą petycję w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów. Petycja była skierowana do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i została złożona w KRPM w trakcie naszego protestu 18 listopada 2021 roku.

Z treścią odpowiedzi mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Trudno przejść obojętnie wobec tej odpowiedzi. Jest ona lekceważąca dla przedsiębiorców prowadzących skp.

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie stacji kontroli pojazdów nie jest prowadzeniem zwykłej działalności gospodarczej, jedynie nastawionej na zysk. Przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów prawnych, które zna i akceptuje. Wie też, że opłaty za badania techniczne są określone urzędowo.  Z tym, że przedstawiciele Ministerstwa zapominają o tym, że zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 84a ust. 2, wydając rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania techniczne minister właściwy ds. transportu powinien uwzględnić koszty wykonywanych badań. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że koszty wykonywania badań 18 lat temu, czyli w 2004 roku były zupełnie inne (znacznie niższe) niż obecnie w 2022 roku.

Nie tylko na Przedsiębiorcach ciążą obowiązki. ŻADEN przedsiębiorca nie przewidział tego, że przez tyle lat delegacja ustawowa nie będzie wykonywana. Rodzi się więc pytanie, czy to nie jest przypadkiem działanie celowe?

Wielu przedsiębiorców nie myśli teraz o zysku, tylko koncentruje się na walce o przetrwanie. Nowa wysokość faktur za gaz, prąd i inne jest zatrważająca. 

Istotą prowadzenia każdej działalności jest osiąganie zysku. Przecież nikt nie prowadzi działalności, żeby do niej dokładać. Skoro Państwo zdecydowało się na taki model, że to przedsiębiorcy mają dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawdzając stan techniczny pojazdów w skp, nie dostając żadnego wsparcia z budżetu, tylko inwestując swoje środki, to opłaty za badania powinny być tak określone, żeby ten zysk zapewnić. Przedsiębiorca powinien mieć taki dochód, żeby zapewniał mu pokrycie kosztów, zysk, a także możliwość odłożenia środków na inwestycje w przyszłości np. związane z wymianą, naprawą, czy zakupem nowych urządzeń. Projektowane nowe przepisy w zakresie badań technicznych spowodują dodatkowe wydatki po stronie przedsiębiorców. Tylko skąd brać na to środki, skoro koszty stale rosną i konsumują zyski. Tak należy rozumieć akceptowalne kryterium dochodowości, o którym mowa w odpowiedzi. Jeśli koszty przewyższą przychody, to działalność przestaje być rentowna, a stacjom grozi bankructwo. 

Ministerstwo podaje dane dotyczące liczby stacji na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Bardziej miarodajne są dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, które dotyczą aktywnych stacji. Jeśli porównamy koniec 2019 r. do końca 2020 r., to przekonamy się, że w tym okresie przybyło 41 stacji okręgowych, a ubyły cztery stacje podstawowe. W sumie przybyło więc tylko 37 SKP, wzrost zaledwie o 0,7%. Według najnowszych danych CEP na koniec 2021 roku były 5443 stacje. Łącznie rok do roku przybyły 64 nowe stacje (39 okręgowych i 25 podstawowych), czyli 1,2%.

W skali kraju nie jest to dużo i raczej przeczy tezie, że ciągle przybywa dużo nowych stacji, kiedy przyrosty sięgały nawet ponad 300 nowych stacji rocznie.

Jeśli porówna się dane dot. wydanych nowych poświadczeń do liczby stacji wg. CEP na koniec roku, to w 2020 roku zamknięto 126 stacji (163-37=126), a w 2021 roku zamknięto 52 stacje (116-54=52).

To kolejny dowód na to, że branży skp nastały trudne czasy.

Wielka szkoda, że rządzący nie dostrzegają problemów przedsiębiorców prowadzących skp.

Będziemy podejmować dalsze działania w kierunku waloryzacji opłat za badania techniczne. Informacje co do dalszych kroków będą przekazywane na bieżąco.