Projekt zmiany PODR – cofanie liczników- stanowisko PISKP

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności walki z powszechną plagą cofania liczników w pojazdach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

Proponuje się nowe rozwiązania prawne, które mają ograniczyć ten proceder. Wprowadza się odrębny typ przestępstwa polegający na zmianie wskazania licznika przebiegu całkowitego pojazdu lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru. Taki czyn ma być zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Projektodawca wprowadza także nowe obowiązki dla SKP. Diagności, za opłatą, weryfikowaliby, czy wymieniony w pojeździe licznik przebiegu całkowitego odmierza w prawidłowych jednostkach, a także dokonywaliby odczytu wskazania tego licznika wraz jednostką miary i przesyłali tą informację do CEP. 

Ponadto stan licznika pojazdu byłby odczytywany podczas kontroli drogowej i przesyłany do CEP.

 

Z treścią projektu mogą Państwo zapoznać tutaj.

Z treścią stanowiska PISKP mogą się Państwo zapoznać tutaj.