Aktualności
Opinia PISKP – BTP – niezgodności danych
2018-01-08

Szanowni Państwo, mając na uwadze sygnały docierające od diagnostów, przygotowaliśmy opinię jak należy postępować, jeśli podczas badania technicznego diagnosta stwierdzi niezgodności danych technicznych pojazdu, które skutkują usterką drobną i pozytywnym wynikiem badania technicznego.

Nowe rozporządzenie zmieniające warunki techniczne
2017-12-18

Szanowni Państwo,   W Dzienniku Ustaw z 14 grudnia 2017 roku pod pozycją 2338 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Projekt zmiany warunków technicznych – stanowisko PISKP
2017-12-14

Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zmiana Ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017-12-02

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 79 ukazała się ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
2017-12-01

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2017 roku pod pozycją 2355 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Komunikat dla członków PISKP
2017-11-29

Jak Państwo zauważyliście nasza strona przybrała nową szatę graficzną. Pierwsze logowanie na nowej stronie wymaga ponownej rejestracji. Robimy to w celu uzupełnienia i uporządkowania danych w naszej bazie, tak aby były aktualne. Rejestracja wymaga wpisania danych: do logowania , adresu mailowego (najlepiej firmowego), Imię i Nazwisko właściciela lub osoby odpowiedzialnej, hasła itd. , wszystko zgodnie […]

Tryb awaryjny – komunikat MC
2017-11-27

Szanowni Państwo, Przekazujemy poniżej komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczący pracy SKP w trybie awaryjnym: „Proponujemy, by w sytuacji gdy SKP nadal nie uzyskała możliwości przekazywania danych do nowej CEP w trybie on-line, realizacja badań technicznych nie była zawieszana. Wyniki kontroli pojazdów muszą być w takim przypadku przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu, gdy będzie to możliwe technicznie.

OBSŁUGA NIEZGODNOŚCI – INFORMACJA
2017-11-25

Szanowni Państwo, Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło informację w sprawie trybu zgłaszania niezgodności w okresie od 13 listopada 2017 roku do 4 czerwca 2018 roku wraz z formularzem zgłaszania niezgodności. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją.

Wdrożenie CEP – informacje dla SKP
2017-11-22

Szanowni Państwo, Zamieszczamy poniżej treść komunikatu dotyczącego wdrożenia CEP dla SKP. Wdrożenie CEP – informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów Informujemy, że od 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. Uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie […]