Aktualności
Pismo PISKP do Ministra Andrzeja Adamczyka – odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
2018-01-25

Szanowni Państwo, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie stanu prac legislacyjnych dotyczących zmian w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2014/45/UE. Obawiamy się o to, że czasu na wdrożenie jest coraz mniej, a zmiany w prawie zajdą w ostatniej chwili. Dodatkowo […]

Spotkanie z prawnikiem na targach TTM
2018-01-22

 W dniach 5 – 8 kwietnia, w czasie trwania Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu, na stoisku Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów będzie można spotkać się z radcą prawnym Marcinem Barankiewiczem, dyrektorem biura PISKP. W trakcie konsultacji można uzyskać informacje na temat funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, zmian w procedurach badań technicznych, a także szkoleń na diagnostę. […]

Projekt zmiany PORD – cofanie liczników- stanowisko PISKP
2018-01-16

Szanowni Państwo, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności walki z powszechną plagą cofania liczników w pojazdach używanych, szczególnie tych sprowadzanych z zagranicy.

Akcja Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Podziękowanie YANOSIK
2018-01-12

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy podziękowanie z firmy Neptis S.A., producenta aplikacji Yanosik za współpracę i wspólną organizację akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” przeprowadzonej w dniach 28.11 – 17.12.2017 roku.   Podziękowania przekazujemy także na Państwa ręce, za włączenie się we wspólne działania, których celem była poprawa naszego wspólnego bezpieczeństwa na  drogach. Stan oświetlenia pojazdów bez […]

Akcja Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Podziękowanie POLICJI
2018-01-11

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy podziękowanie z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji za przyjęcie roli partnera i wsparcie akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” przeprowadzonej w dniach 28.11 – 17.12.2017 roku.   Podziękowania przekazujemy także na Państwa ręce, za włączenie się we wspólne działania, których celem była poprawa naszego wspólnego bezpieczeństwa na  drogach. Stan oświetlenia pojazdów […]

Opinia PISKP – BTP – niezgodności danych
2018-01-08

Szanowni Państwo, mając na uwadze sygnały docierające od diagnostów, przygotowaliśmy opinię jak należy postępować, jeśli podczas badania technicznego diagnosta stwierdzi niezgodności danych technicznych pojazdu, które skutkują usterką drobną i pozytywnym wynikiem badania technicznego.

Nowe rozporządzenie zmieniające warunki techniczne
2017-12-18

Szanowni Państwo,   W Dzienniku Ustaw z 14 grudnia 2017 roku pod pozycją 2338 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Projekt zmiany warunków technicznych – stanowisko PISKP
2017-12-14

Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, celem zaopiniowania, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zmiana Ustawy Prawo o ruchu drogowym
2017-12-02

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 79 ukazała się ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.