I KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. Stacje Kontroli Pojazdów – 2005

KONFERENCJA SZKOLENIOWA
pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2005”
Zakopane 20 – 22 kwietnia 2005 roku

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem

 

L.p.

Materiały

plik

1

Zaproszenie pdf

2

Szczegółowy Program Konferencji pdf

3

Informacja organizacyjna nr 1 pdf

4

Informacja organizacyjna nr 2 pdf

5

Informacja organizacyjna nr 3 pdf

6

Zgłoszenie uczestnictwa pdf

7

Zgłoszenie uczestnictwa doc

8

Patronat nad Konferencją Ministerstwa Transportu i Budownictwa pdf

9

Wydawnictwo Konferencyjne pdf

10

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT – 2005, a SKP. ppt

11

Polityka transportowa Polski w Unii Europejskiej ppt

12

Postępowanie ITD w ramach kontroli stanu technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy. ppt

13

Ustawa „O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” – możliwe korzyści dla SKP. ppt

14

Prezentacja Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu ppt

15

Rola ITS jako jednostki naukowo – badawczej w rozwoju motoryzacji. ppt

16

Uregulowania prawne dotyczące Stacji Kontroli pojazdów w Holandii. Wyposażenie techniczne SKP oraz zasady przeprowadzania badań technicznych pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ADR i zasilanych gazem.

ppt

17

Kontrola metrologiczna wyposażenia SKP. ppt

18

Sekcja diagnostów w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. ppt