Szkolenia diagnostów

Zapraszamy na szkolenie
dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów
organizowane przez
Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów

Najbliższe szkolenie rozpocznie się dnia: 10 czerwca – 26 czerwca 2024 r.

KURSY  PLANOWANE w roku 2024:

  • 26 sierpnia – 11 września 2024 r.
  • 18 listopada – 4 grudnia 2024 r.

Program Szkolenia

Nr części

Rodzaj szkolenia

Czas trwania

Wartość netto*

Wartość netto dla członków PISKP*

I

Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.

54 godz.
(6 dni)

850,00

425,00

II

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

9 godz.
(1 dzień)

250,00

125,00

III

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.

16 godz.
(2 dni)

450,00

225,00

IV

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.

14 godz.
(2 dni)

450,00

225,00

V

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu: 

 

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

23 godz.
(3 dni)

500,00

250,00

Razem

116 godz.
(14 dni)

2.500,00

1250,00

* Opłata zwolniona z podatku VAT. Podana kwota jest kwotą w PLN do zapłaty.

Stacje Kontroli Pojazdów zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów otrzymują 50% rabatu na wszystkie rodzaje szkoleń.

Aby zarejestrować się na szkolenia należy przesłać faksem lub pocztą wypełniony formularz – dostępny poniżej do pobrania. Istnieje także możliwość rejestracji on-line poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej. Szkolenia rozpoczynają się po skompletowaniu grupy. O terminie rozpoczęcia każdego szkolenia uczestnicy są powiadamiani przed jego rozpoczęciem.

 

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela
Pani Renata Czerniawska
nr tel. 22 811 26 06 lub tel. kom. 509 709 403.


Pobierz zgłoszenie – Karta zgłoszenia na szkolenie diagnostów (doc):
document

 

 

 

Pobierz zgłoszenie- Karta zgłoszenia na szkolenie diagnostów (PDF):

document

Rejestracja on-line

 

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia.

Zgodnie z ustawą (art. 84 ust. 2b PORD), aby zostać diagnostą trzeba posiadać:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ponadto zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

 

Wykształcenie średnie branżowe wynika z wprowadzonej w ostatnim czasie reformy edukacji. Dwustopniowa szkoła branżowa zapewnia realizację kształcenia zawodowego. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik szkoły zasadniczej (I stopień) i technikum (II stopień).

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00210/2008, w związku z tym istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy.

 

Rozporządzenie Mnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. 2021 r. poz.1921)

document


Harmonogram szkolenia:

 

TERMIN

ZAKRES

10-15.06

Szkolenie podstawowe.

17.06

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

18-19.06

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.

20-21.06

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu zasilanego gazem.

24-26.06

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:  
                                     
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
  • Początek szkoleń: godz. 8:00 w Warszawie przy ul. Wolskiej 225 w siedzibie stacji kontroli pojazdów PUM Autocom – BIS Sp. Cywilna.
  • Wpłaty za kurs należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Dla osób spoza Warszawy jest możliwość zakwaterowania w n/w hotelu:                   Hotel Duka
01-336 Warszawa, ul. Połczyńska 55
tel/fax: 22 664 63 52Rezerwację noclegu należy wykonać we własnym zakresie.
Koszt kursu nie obejmuje ceny noclegów.

Wyświetl mapę

1 Zgłoszenie – Szkolenie diagnostów (10.06.2024)