Ustawy

 

WYKAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH (USTAWY)

 

Lp. Nazwa Rok Nr Dz.U. Poz. PDF
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 2016 627 2016_627.pdf (787 pobrań )
2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym 2015 1125 2015_1125.pdf (735 pobrań )
3 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2015 584 2015_584.pdf (748 pobrań )
4 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 2015 140 2015_140.pdf (756 pobrań )
5 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 2014 1645 2014_1645.pdf (720 pobrań )
6 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 851 2014_851.pdf (771 pobrań )
7 Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych 2014 768 D20140768.pdf (755 pobrań )
8 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym 2013 1414 2013_1414.pdf (718 pobrań )
9 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2012 361 2012_361.pdf (706 pobrań )
10 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 2011 227 1367 [Nie znaleziono pliku]
11 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych 2009 84 710 2009_84_710.pdf (684 pobrania )
12 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 1988 5 41 D19880041.pdf (723 pobrania )
13 Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 1988 5 40 D19880040.pdf (704 pobrania )