Szkolenia regionalne 2023 – rejestracja

Aby zarejestrować się na szkolenie regionalne należy wypełnić poniższy formularz. Można zarejestrować kilka osób jednocześnie. Dla podmiotów innych niż starostwa i członkowie Izby istnieje mozliwość dokonania płatności internetowej.

 

 

Dane podmiotu
Rodzaj podmiotu

Nazwa firmy / starostwa
Numer NIP
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Kod rozpoznawczy SKP
(jeśli dotyczy)

Osoba kontaktowa
Imię
Nazwisko
Numer telefonu
Adres email

 

Tabela spotkań


Lista zgłaszanych osób