Pismo PISKP do Ministra Andrzeja Adamczyka – odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo,

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wystosowała pismo do Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka

w sprawie stanu prac legislacyjnych dotyczących zmian w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2014/45/UE.

Obawiamy się o to, że czasu na wdrożenie jest coraz mniej, a zmiany w prawie zajdą w ostatniej chwili.

Dodatkowo pismo to skierowaliśmy do wiadomości Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią pisma, które dostępne jest tutaj.

24 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zostało przekazane nam do wiadomości. Jest skierowane do Pana Macieja Michałowskiego Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury i zawiera zobowiązanie do przekazania do wiadomości Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów kopii odpowiedzi jakiej udzieli Minister Infrastruktury na nasze pismo.

Z treścią pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mogą się Państwo zapoznać tutaj.