Jednogłośne przyjęcie stanowiska Komisji Infrastruktury Senatu RP w sprawie SKP

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury w sprawie informacji na temat funkcjonowania ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie przewozu osób taksówkami. Porządek obrad został rozszerzony o drugi punkt dotyczący przegłosowania stanowiska komisji w sprawie sytuacji stacji kontroli pojazdów.

Punkt pierwszy dotyczył funkcjonowania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych niektórych ustaw w zakresie przewozu osób taksówkami. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów przedstawiła postulat dotyczący propozycji zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym w zakresie łącznego wykonania badania okresowego z badaniem dodatkowym. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością sprawdzenia warunków dodatkowych dla taxi, które w przypadku wyłącznie okresowego badania technicznego nie są weryfikowane. Przedstawiony postulat obejmował także katalog innych pojazdów, tj. uprzywilejowany, nauka jazdy, ADR, BUS 100 km/h.

Punkt drugi posiedzenia był niezwykle istotny dla środowiska SKP i dotyczył stanowiska Komisji Infrastruktury Senatu RP przyjętego na posiedzeniu w dniu 03 kwietnia 2024 r. kierowanego do Ministra Infrastruktury. W opinii Komisji Infrastruktury rozwiązanie problemu waloryzacji opłat za badania techniczne powinno być priorytetem na najbliższe tygodnie w działalności resortu infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych mikro i małych polskich przedsiębiorstw, ich rodzin i pracowników.

Komisja Infrastruktury Senatu RP w głosowaniu jednogłośnie przyjęła to stanowisko z którym mogą się Państwo zapoznać TUTAJ