Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo. Kolejna edycja wspólnej akcji SKP z Policją

Szanowni Państwo,

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji kolejny raz wyszło z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej akcji ze stacjami kontroli pojazdów, polegającej na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach.

            Akcja nosi taką samą nazwę jak w zeszłym roku: „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Założenie jest takie, żeby w cztery kolejne soboty, tj. 24 listopada, 1, 8 i 15 grudnia, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach.  Chodzi o to, aby zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności mając na uwadze obecne warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Niewątpliwie jakość oświetlenia pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

            Akcja ma być szeroko rozpropagowana w mediach. 20 lub 21 listopada planowana jest w Warszawie konferencja prasowa inaugurująca akcję. W ramach promowania akcji będą publikowane dane adresowe stacji kontroli pojazdów, gdzie będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie i stan świateł. Poza KG Policji i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów w akcji wezmą udział także: Instytut Transportu Samochodowego oraz  Firma Neptis S.A. – operator aplikacji Yanosik.

            Dlatego też zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy wyrażacie zgodę na wzięcie udziału w akcji i umożliwicie na swoich stajach kontroli pojazdów bezpłatne sprawdzenie stanu i ustawienia świateł w soboty: 24 listopada, 1, 8 i 15 grudnia 2018 roku.

            Jeśli tak, z uwagi na krótki okres pozostały do rozpoczęcia akcji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w akcji do dnia 22 listopada 2018 roku włączenie na adres mailowy: biuro@piskp.pl, faksem (22-811-28-78) lub pocztą na adres Izby.

Formularz zgłoszenia udziału w akcji dostępny jest tutaj: PDF , DOC