Wymiana klucza certyfikującego

W związku z wymianą klucza głównego w dniu 27.10.2022 w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach. Interesariusze, którzy w swoich aplikacjach weryfikują certyfikat usługi CEPIK 2.0 powinni dodać nowe CA w celu poprawnego weryfikowania podpisu komunikatu przesłanego do CEPiK 2.0.  

Obecnie wykorzystywane certyfikaty są ważne do momentu ich wygaśnięcia. Pliki zawierające zarówno nowe CA jak i plik kluczy zakładkowych będą możliwe do pobrania w dniu 28.10.2022r. od godz. 6:30

Instrukcja i certyfikaty do pobrania znajdą Państwo TUTAJ:

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN
W nocy z 27.10.2022 na 28.10.2022, zostaną przeprowadzone niezbędne prace konfiguracyjne.
Użytkownicy CEPiK, począwszy od 28.10.2022, mogą napotkać problem z uzyskaniem połączenia VPN.
W przypadku pojawienia się następującego komunikatu błędu, przy próbie nawiązania połączenia VPN:
„anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji
Cisco AnyConnect – należy wykonać poniższe kroki:
1. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2022 (dostępny do pobrania od godz. 07:00 dn. 28.10.2022 ze strony cepik.gov.pl > Aktualności > Niedostępność połączenia VPN),
2. Po rozpakowaniu pojawią się trzy pliki z certyfikatami (INFRAC2_CA, INFRAC2_CA_P, INFRAC2_CA_T), które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji,
3. Ponownie nawiązać połączenie VPN.
Poprawność nawiązanego połączenia, można zweryfikować w wierszu poleceń za pomocą komendy „ping hello.skp.cepik”.

CERTYFIKTAT <ZIP>