Czy SKP mogą protestować – artykuł mecenasa Rafała Szczerbickiego

W środowisku SKP pojawiają się pytania, czy przedsiębiorcy mogą protestować?

W celu rozwiania wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Mecenasa Rafała Szczerbickiego, który ukazał się w numerze 11/2022 Serwisu Motoryzacyjnego. Jest on dostępny tutaj.

Warto też pamiętać o art. 8 ustawy „Prawo przedsiębiorców”. Zgodnie z jego zapisem: Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Jest to zasada, która potencjalnie jest także określana hasłem: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.